sábado, 3 de outubro de 2020

NORMAS COVID para o uso da BIBLIOTECaión

 Este curso escolar as normas da BIBLIOTECaión, os seus recantos e materiais vense modificados e limitados para ofrecer un espazo seguro e con medidas de adaptación ante o Covid19. 

Por iso a coordinadora da biblioteca escolar irá por cada aula explicando as novos protocolos a ter en conta.  Deixará as guías de usuario en cada aula  e colocaranse novos carteis na BIBLIOTECaión. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario